MENU Zavrieť

Polygrafický sektor dáva digitalizácii zelenú

Pozrite si výsledky prieskumu, ktorý odkryl smerovanie firiem v polygrafickom priemysle

Z nášho prieskumu, ktorý sme realizovali začiatkom roka 2022 vyplýva fakt, že pandémia polygrafický sektor nezaskočila. Prieskum bol venovaný pohľadu spoločností pôsobiacich v polygrafickom sektore na možnú modernizáciu a digitalizáciu. Toto smerovanie však malo viacero spoločností vo svojom prirodzenom vývoji už pred vypuknutím pandémie.

Cieľom prieskumu bolo zistiť názor na aktuálnu situáciu v polygrafickom sektore z pohľadu modernizácie a automatizácie.

Vyspovedali sme 52 spoločností z Česka a Slovenska.

Respondenti zastávali kľúčové pozície ako majiteľ/konateľ spoločnosti, riaditeľ, vysoký manažment.

Výstupy výskumu

Úmysly a vize respondentů v oblasti inovací v jejich společnostech jsou následující:

Digitalizácia a zlepšenie procesov

Automatizácia procesov naprieč všetkými oddeleniami (opakované a rutinné procesy)

Investície do systémov

Prepojenia medzi jednotlivými systémami

Investície do nových strojov

Väčšina respondentov vyjadrila názor, že s modernizáciou a integráciou nových postupov začala už pred pandémiou.

 

 • Modernizácia mala vplyv najmä na komunikáciu.
 • Na výrobnú časť nemala modernizácia vplyv.

Väčšina respondentov vyjadrila názor, že s modernizáciou a integráciou nových postupov začala už pred pandémiou.

 

 • Modernizácia mala vplyv najmä na komunikáciu.
 • Na výrobnú časť nemala modernizácia vplyv.

Spoločnosti, ktoré stali iba na začiatku, sa primárne zaoberali:

 

 • Integráciou systémov a digitalizáciu 25%
 • Obsluhou zákazníkov 35%
 • Efektivitou pokrytia backend procesov 20%
 • Ostatné 20%

Spoločnosti, ktoré stali iba na začiatku, sa primárne zaoberali:

 

 • Integráciou systémov a digitalizáciu 25%
 • Obsluhou zákazníkov 35%
 • Efektivitou pokrytia backend procesov 20%
 • Ostatné 20%

Respondenti uviedli, že sa modernizovali najmä:

 

 • Zabezpečenie SW aplikácií 10%
 • Viac strojov, menej ľudí 15%
 • HW a SW vybavenie 30%
 • Prenos dát 10%
 • CRM – starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi 30%
 • Systém na revíziu požiarnych zariadení 5%

Respondenti uviedli, že sa modernizovali najmä:

 

 • Zabezpečenie SW aplikácií 10%
 • Viac strojov, menej ľudí 15%
 • HW a SW vybavenie 30%
 • Prenos dát 10%
 • CRM – starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi 30%
 • Systém na revíziu požiarnych zariadení 5%

Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že pre bezproblémové fungovanie spoločnosti potrebujú:

 

 • Prepojenie jednotlivých úsekov, procesov ale najmä poriadok v riadení
 • Na riadenie procesov využívajú ERP systémy a vzťahy so zákazníkmi zase riešia cez CRM systémy

Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že pre bezproblémové fungovanie spoločnosti potrebujú:

 

 • Prepojenie jednotlivých úsekov, procesov ale najmä poriadok v riadení
 • Na riadenie procesov využívajú ERP systémy a vzťahy so zákazníkmi zase riešia cez CRM systémy

Dôvod k modernizácii vidia respondenti najmä v tom, že by potrebovali vyriešiť a zlepšiť:

 

 • Problémy s prepojením existujúcich systémov s inými dôležitými systémami 15%
 • Nedostatočné využívanie, prípadne nedostatočná znalosť funkcií systémov 21%
 • Nedostatky v komunikácii so zákazníkmi 24%
 • Nedostatky ohľadom strojového parku 31%
 • Ostatné 9%

Dôvod k modernizácii vidia respondenti najmä v tom, že by potrebovali vyriešiť a zlepšiť:

 

 • Problémy s prepojením existujúcich systémov s inými dôležitými systémami 15%
 • Nedostatočné využívanie, prípadne nedostatočná znalosť funkcií systémov 21%
 • Nedostatky v komunikácii so zákazníkmi 24%
 • Nedostatky ohľadom strojového parku 31%
 • Ostatné 9%

Pri otázke o digitalizácií nás zaujímalo, ako ju respondenti vnímajú všeobecne a ako by ju zapojili do svojich procesov:

 

 • 42% opýtaných vidí digitalizáciu v hmotných veciach ako sú roboty, či stroje. Ľudskú prácu nahradia nové technológie. Aktuálny stav výroby si žiada ľudský faktor.
 • 58% opýtaných má o digitalizácii abstraktnú predstavu a vníma ju ako zdroj umelej inteligencie a softvérových a virtuálnych procesov. Podstatu vidia v zbieraní a analyzovaní dát, ktorých cieľom je riadenie strojov.

Pri otázke o digitalizácií nás zaujímalo, ako ju respondenti vnímajú všeobecne a ako by ju zapojili do svojich procesov:

 

 • 42% opýtaných vidí digitalizáciu v hmotných veciach ako sú roboty, či stroje. Ľudskú prácu nahradia nové technológie. Aktuálny stav výroby si žiada ľudský faktor.
 • 58% opýtaných má o digitalizácii abstraktnú predstavu a vníma ju ako zdroj umelej inteligencie a softvérových a virtuálnych procesov. Podstatu vidia v zbieraní a analyzovaní dát, ktorých cieľom je riadenie strojov.

Digitalizáciu marketingu využívajú iba 4 spoločnosti z celkového počtu:

 

 • Ostatní respondenti využívajú klasickú cestu budovania povedomia. Dôvodom je komplikovaný produkt, charakteristiky tlačiarne alebo sa o danú sféru stará materská spoločnosť.
 • Celkovo respondenti hodnotia polygrafický obor ako veľmi špecifický, a preto sa naň ťažšie aplikujú marketingové procesy, ktoré fungujú bežným firmám.

Digitalizáciu marketingu využívajú iba 4 spoločnosti z celkového počtu:

 

 • Ostatní respondenti využívajú klasickú cestu budovania povedomia. Dôvodom je komplikovaný produkt, charakteristiky tlačiarne alebo sa o danú sféru stará materská spoločnosť.
 • Celkovo respondenti hodnotia polygrafický obor ako veľmi špecifický, a preto sa naň ťažšie aplikujú marketingové procesy, ktoré fungujú bežným firmám.

Spolu s digitalizáciou sme riešili aj cloudové služby. Z prieskumu vyplýva, že:

Polovica opýtaných ukladá do cloudu len časť svojich dokumentov

1 spoločnosť využíva všetky dostupné služby a úložisko dokumentov iba v cloude

Celkovo sú spoločnosti v polygrafickom priemysle fungovaniu v cloude naklonené a tejto možnosti sú otvorené

Potrebujete pomôcť s digitalizáciou spoločnosti?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme späť

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.