MENU Zavrieť

Čo je to časové rozlíšenie a ako súvisí s Money ERP?

  • 29.7.2021
  • 2 minúty čítania

Časové rozlíšenie predstavuje jednu z najvýznamnejších operácii v účtovníctve. Preto prinášame článok, ktorý časové rozlíšenie popíše a zároveň vám povie, ako vám s ním pomôže informačný systém Money ERP.

V účtovníctve je uplatňovaná tzv. zásada akruálneho princípu požadujúca vykazovanie všetkých hospodárskych operácii v období, ktorého sa vecne a časovo týkajú (napr. vykazovanie nákladov v rovnakom období ako je spotreba). Pre správne vyčíslenie hospodárskeho výsledku sa preto používa tzv. časové rozlíšenie výnosov a nákladov, ktoré od danej účtovnej jednotky vykazuje nielen výšku záväzku, ale tiež jeho časové vymedzenie a účel.

Pre časové rozlíšenie je v účtovnej osnove vyhradená účtovná skupina 38 – Prechodné účty aktív a pasív, v ktorej nájdete 5 účtov (napr. náklady budúcich období, komplexné náklady budúcich období, a pod.).

Časové rozlíšenie a Money ERP

Pokiaľ patríte medzi používateľov Money ERP, môžete agendu súvisiacu s časovým rozlíšením vyriešiť jednoducho a rýchlo pomocou voliteľného modulu Časové rozlíšenie. Ten vám umožní k položkám dokladov pripojiť špeciálnu záložku obsahujúcu nastavenie časového úseku či časovej periódy. Samotné časové rozlíšenie je potom generované automaticky.

„Predtým som musela časové rozlíšenie zložito a zdĺhavo spracovávať pomocou excelovských tabuliek. Oproti tomu modul Časové rozlíšenie v Money ERP vykonáva všetko potrebné automaticky a v rámci jedného systému, čím mi šetrí veľké množstvo času a práce. Automatizácia má veľkú výhodu i v znížení chybovosti, kedy už nehrozí, že by sa na nejakú faktúru zabudlo.“
Martina Kratochvílová, účtovníčka Solitea Slovensko, a.s.

Podrobnejšie informácie o časovom rozlíšení a module v Money ERP nájdete na odkaze nižšie.

Prečítajte si viac o časovom rozlíšení

Podobné
články