MENU Zavrieť

Business Central posilňuje o ďalšie lokalizácie na Slovensku

 • 21.3.2022
 • 3 minúty čítania

Solitea predstavuje ďalšie dve slovenské lokalizačné aplikácie pre Dynamics 365 Business Central.

Cloudové riešenie ERP Dynamics 365 Business Central, ktoré je vhodné pre stredne veľké podniky, je vďaka spoločnosti Solitea od októbra 2021 dostupné aj na Slovensku. V uplynulom roku spoločnosť Solitea predstavila celkovo päť lokalizačných aplikácií, ktoré prispôsobujú a rozširujú riešenie Dynamics 365 Business Central o funkcie špecifické pre slovenský trh. Všetky nájdete na stránke AppSource.

V tomto článku vám predstavíme dve čerstvé novinky:

Slovak Banking Operations Essentials

Táto aplikácia je základným rozšírením bankových funkcií na Slovensku a umožňuje používateľom pohodlne zaznamenávať špecifické platobné údaje priamo na predajných a nákupných dokladoch. Tieto informácie sa potom zadávajú do záznamov o zákazníkoch a dodávateľoch a môžu sa použiť v ďalších procesoch súvisiacich s bankovými príkazmi a výpismi.

Aplikácia umožňuje:

 • zaznamenávanie platobných symbolov na predajných, nákupných a servisných dokladoch,
 • ukladanie identifikátorov platieb v položkách zákazníka a dodávateľa,
 • zjednodušenie vytvárania bankových účtov spoločností, zákazníkov a dodávateľov pomocou miestnych bankových šablón.

Aplikáciu nájdete v službe AppSource.

Slovak Automatic Banking Operations

Rozšírenie Business Central vám v tomto prípade uľahčí prácu s bankovými príkazmi a výpismi v elektronickej podobe, a to všetko prispôsobené slovenským podmienkam. Aplikácia tak poskytuje účtovníkom a finančným manažérom nástroj, ktorý môže zjednodušiť často monotónnu a zdĺhavú prácu pri vytváraní prevodných príkazov a pri spracovaní bankových výpisov. Zvýšenú efektívnosť zabezpečujú vysoko variabilné nastavenia párovania položiek a účtovania.

Aplikácia umožňuje:

 • navrhovanie a registráciu platobných príkazov,
 • zaznamenávanie a účtovanie bankových výpisov,
 • možnosť preddefinovať párovanie výkazu s položkami dodávateľov a odberateľov, prípadne iné účtovanie, a to aj ručne priamo na riadkoch výkazu s možnosťou generovania do riadkov účtovného denníka pre zaúčtovanie,
 • rozdielnosť v definícii pravidiel pre export bankového výpisu do finančného denníka,
 • automatickú komunikáciu s bankami a spracovanie údajov (vytváranie platobných príkazov, načítanie bankových výpisov a ich spárovanie s existujúcimi pohľadávkami a záväzkami),
 • formáty SEPA na export bankových príkazov a import výpisov.

Viac informácií o aplikácii nájdete priamo na AppSource.

Tieto dve nové slovenské aplikácie tak dopĺňajú predchádzajúce tri aplikácie, ktoré spoločnosť Solitea predstavila nedávno. Ide o Slovak Localization Essentials, Slovak LanguageStatutory Reporting.

Prečítajte si aj:

Podobné
články