MENU Zavřít

Jak efektivně digitalizovat? Trendem jsou low-code platformy

  • 8. 4. 2022
  • 6 minut čtení

Většina dnešních firem a institucí má anebo usiluje o alespoň částečnou digitalizaci procesů. Proč? Digitalizace je totiž klíčovým předpokladem k měřitelnosti, optimalizaci, řízení procesů a snižování nákladů. A co se dá měřit, to lze také řídit a zefektivňovat. Jak ale digitalizovat snadno, rychle a levně?

Začněme zásadním faktem. Programování aplikací na míru patří k finančně nejnáročnějším částem celého procesu digitalizace. Zkušený (a drahý) vývojář nad ním stráví spoustu času. Většina zadavatelů tedy před digitalizací řeší otázku, jak snížit celkové náklady i potřebný čas při zachování kvality finálního výstupu.

Vhodné řešení nabízí právě low-code platformy. Ty umožňují vybudovat profesionální aplikace podstatně jednodušším způsobem, avšak při zachování kvalit aplikací na míru.

Low-code platformy fungují na principu předem definovaných algoritmických, logických a výpočetních funkcí. Tento způsob vývoje aplikací přináší celou řadu výhod ve srovnání s tradičním programováním. Klíčovými benefity jsou:

  • nižší cena,
  • rychlý vývoj profesionálních aplikací,
  • jednoduché kódování bez znalosti programovacího jazyka,
  • slouží zároveň i jako integrační platformy.

Naše LCAP šetří čas i peníze. A umí mnohem víc

LCAP neboli Low Code Application Platform jsou prostředím třetích stran, jejichž využití společně se spřátelenou firmou JDI nabízíme i my v Soliea low-code. Tyto nástroje umí jednokrokové nasazení programových produktů za použití deklarativních abstrakcí a programování na vysoké úrovni. Jde o modelovací jazyky, které řídí model na principu metadat. Modeláři tedy mimo další benefity oceňují hlavně fakt, že tyto jazyky poskytují silné nástroje pro grafické návrhy aplikačních rozhraní.

Dokonce umožňují vyvinout značnou část standardních firemních agend i analytikům, kteří nepotřebují znát klasický programovací jazyk. Tato velmi důležitá vlastnost šetří náklady a čas vynaložený na tvorbu zadání pro programátory. V praxi to znamená, že budete schopni uvést do provozu zcela novou aplikaci i bez drahého vývoje už v řádech týdnů.

Pokud vás tedy stejně jako většinu firem trápí nedostatek kvalifikovaných vývojářů, je pro vás LCAP ideálním pomocníkem při vývoji programového vybavení.

Low-code programování je trendem. Zájem roste raketově

Následující tabulka názorně dokumentuje celosvětový nárůst využívání low-code platforem. A tento trend bude pokračovat i do budoucna.

  2019 2020 2021
Low-Code Application Platforms (LCAP) 3,473.5 4,448.2 5,751.6
Intelligent Business Process Management Suites 2,509.7 2,694.9 2,891.6
Multiexperience Development Platforms (MDXP) 1,583.5 1,931.0 2,326.9
Robotic Process Automation (RPA) 1,184.5 1,686.0 2,187.4
Citizen Automation and Development Platform (CADP) 341.8 438.7 579.5
Other Low-Code Development (LCD) Technologies* 59.6 73.4 87.3
Overall 9,152.6 11,272.2 13,824.2

Table 1: Low-Code Development Technologies Revenue (Millions of U.S. Dollars)

Jak maximalizovat výhody low-code?

Enteprise architekt maximalizuje výhody low-code, když:

  • kategorizuje případy použití aplikací a identifikuje ty, které jsou vhodné pro vývoj s low-code,
  • vybere správné nástroje s LCAP pro případy, které vyžadují rychlé uvedení na trh,
  • s ohledem na alespoň střednědobou strategii rozvoje informační podpory firemních procesů,
  • nasazuje LCAP pro odpovídající interních nebo externích agend v souladu s cíli firmy.

Díky správnému výzkumu a plánování se mohou podnikoví architekti rozhodnout, který LCAP je pro jejich organizaci nejvhodnější.

Jak vybrat správnou low-code platformu?

V dnešní době jsou low-code platformy dobře známé. Jedná se o enterprise řešení typu Outsystems, Mendix, Simplicité nebo česká platforma Metada.

V Solitei věříme že budoucnost mají platformy které lze využívat v cloudu i on-premise. Toto je jedno ze základních kritérií. Mezi další patří licenční model různých technologií, který může i nemusí záviset na počtu cílových aplikací, počtu konečných uživatelů nebo i počtu spolupracujících vývojářů. Přitom nemusí být vždy pravdou, že model efektivní pro vývoj jedné aplikace je efektivní ve víceletém horizontu – i z toho důvodu je vhodné při úvahách o low-code platformách uvažovat dlouhodobou architektonickou koncepci.

Významnou roli hraje i řešení klasické otázky zda využít vlastní vývoj za zakázku nebo úpravu již stávajícího produktu. Jistě, nemá smysl vyvíjet například vlastní ERP, ale všude tam kde je správné zvolit cestu vývoje jsou vyspělé low-code platformy tou správnou volbou.

Mezi low-code platformy se někdy řadí i jednodušší technologie které umožňují práci lidem bez hlubších IT zkušeností. Lze jimi vyřešit menší i střední projekty, ale většinou nejsou k doporučení pro vývoj na profesionální enterprise úrovni a rovněž lze někdy v těchto případech diskutovat otázku zabezpečení. Z těchto důvodů je tedy naším doporučením využití plně profesionálních platforem, a to ideálně v kombinaci s představou roadmapy rozvoje aplikačního portfolia. Tímto způsobem, doplněným ideálně agilním přístupem, lze dosáhnout hmatatelných výsledků v mimořádně krátké době.

Za tímto účelem jsme spojili síly s firmou JDI, za níž stojí zkušení IT architekti a analytici. Dohromady tak dokážeme vytvořit podle cílů klienta nejen cílovou IT koncepci ale i ji naplňovat v měřitelných krocích nákladově i časově efektivním způsobem.

Chystáte se digitalizovat? Rádi vám poradíme, jak rychle a jednoduše postupovat bez zbytečných chyb. Jsme také připraveni dodat low-code řešení na míru vašim potřebám.

Podobné
články