MENU Zavřít

HR systémy

V oblasti HR systémů nabízíme řešení pro zpracování mezd a personalistiky. Naše produkty pokrývají potřeby jak malých firem a neziskového sektoru, tak i velkých společností a státních institucí.

Vyberte , co vás zajímá

Obsah

Co je HR systém?

HR systém je specializovaný software pro správu a řízení agendy lidských zdrojů. Nabízí nástroje a funkce, které personalistům a HR manažerům umožňují pokrýt celý životní cyklus zaměstnance. Personální systém poskytuje přehled o stavu pracovníků a usnadňuje související agendy. Pokrývá tak mzdy, odměny, benefity, onboarding či  práci s potřebnými dokumenty.

Jaké jsou základní funkce personálního softwaru?

Správa zaměstnanců v cloudu


V online HR systému je zaměstnanecká databáze poskytující přehled o všech pracovnících a jejich pozicích stále k dispozici. Personální systém zahrnuje nástroje pro dělení lidských zdrojů do administrativních skupin (oddělení, lokace, specializace aj.), shromažďování osobních údajů zaměstnanců a definování vztahů mezi manažery a jejich podřízenými. Samozřejmostí je funkce reportingu umožňující HR manažerům udržovat si přehled o stavu lidských zdrojů.

Automatizace rutinních úkonů


HR programy mohou personalistům a mzdovým účetním usnadnit práci díky schopnosti automatizovat řadu monotónních či opakujících se úkolů. Jde například o vyplňování údajů do formulářů, výpočty mezd, generování smluv a dokumentů či jiné činnosti vyžadující mnoho ruční práce. Kromě úspory času automatizace rovněž podstatně snižuje chybovost.

Správa dovolených a absencí


Díky tomuto nástroji mohou zaměstnanci o dovolené, propustky k lékaři či jiné absence žádat přímo skrze personální systém. Vyhnou se tak nutnosti posílat personalistům e-maily či se dostavit do sídla společnosti osobně. HR manažerům pak systém usnadní práci skrze soustředění všech žádostí o absenci do jednoho přehledného řešení.

Sledování pracovní doby


HR software umožňuje monitorovat pracovní hodiny jednotlivých zaměstnanců. Díky tomu máte přehled o plnění pracovních povinností jednotlivých pracovníků. Zároveň získáte podklady pro výpočet mezd, dovolených, plateb za přesčasy a dalších agend navázaných na počet odpracovaných hodin.

Mzdový systém


Neméně důležitou součástí HR systémů jsou funkce pokrývající oblast payroll. Jedná se zejména o výpočty mezd pro jednotlivé zaměstnance včetně všech zákonem daných odvodů a daní, kalkulace nákladů na mzdy provázané s hospodářskými výsledky firmy a správu prémií, odměn a dalších peněžních benefitů.

Řízení práce a vzdělání zaměstnanců


Personální systémy zahrnují funkce pro správu a monitoring každodenní práce, ať už se jedná o evidenci docházky, žádosti o dovolené či záznamy o nemocenských. Moderní HR systémy lze rovněž umožňují zaznamenávat periodická hodnocení výkonu jednotlivých pracovníků, sledovat plnění stanovených cílů a v neposlední řadě také spravovat vzdělání a certifikaci zaměstnanců.

Řízení procesu náboru


HR software umožňuje spravovat celý proces náboru. V závislosti na konkrétním řešení může být zahrnuto i CRM rozhraní určené k evidenci uchazečů a archivaci jejich údajů (osobní informace, zaslané životopisy, motivační dopisy apod.). Některé personální systémy pak umožňují na základě dat vypočítávat platové podmínky či vytvářet šablony pro inzeráty a follow-up procesy.

Zaměstnanecký portál


HR systém zahrnuje nástroje pro vytvoření a správu centrálního zaměstnaneckého portálu, na kterém zaměstnanci naleznou veškeré potřebné informace. Kromě pracovních smluv, daňových formulářů či šablon žádostí zde jsou k dispozici například i žádanky o dovolenou, výplatní pásky nebo komunikační kanál s personalisty.

Jaké jsou klíčové přínosy personálních systémů Solitea?

Centralizace personální agendy

Centralizace personální agendy

Všechny aspekty řízení lidských zdrojů s pomocí HR softwaru sloučíte do jednoho přehledného řešení, ať už se jedná o mzdy, dovolené, benefity, smlouvy či jiné agendy. Vyhnete se tak nutnosti pracovat s více oddělenými systémy a zajistíte, že všichni personalisté pracují se stejnými daty.

Dostupnost odkudkoliv a kdykoliv

Dostupnost odkudkoliv a kdykoliv

Online HR systémy od Solitey jsou navrženy pro práci jak na osobním počítači, tak na notebooku, tabletu či chytrém telefonu. Díky tomu máte do systému přístup z jakéhokoliv místa s internetovým připojením. Využití HR systémů online v cloudu pak zajišťuje, že můžete se systémem pracovat na dálku stejně kvalitně jako v kanceláři.

Automatizace rutinní agendy

Automatizace rutinní agendy

Personální informační systém dokáže řadu manuálních úkonů provádět zcela automaticky – jedná se například o vyplňování informací do formulářů, generování dokumentů či jejich schvalování. Kromě velké úspory času tím uživatelé dosahují i markantního snížení chybovosti.

Legislativní podpora

Legislativní podpora

HR systémem mají uživatelé jistotu, že vždy pracují v souladu s aktuálním zněním veškeré relevantní legislativy. Formou pravidelných aktualizací jsou pak do systému co možná nejdříve zanášeny veškeré změny v zákonech a nařízeních.

Digitalizace

Digitalizace

HR software umožňuje převést veškerou personální agendu do elektronické podoby a online prostoru. Díky tomu mohou zaměstnanci s personalisty či HR manažery komunikovat na dálku bez nutnosti osobních kontaktu.

Často kladené otázky k HR systémům

Co je HR systém?

HR systém je software vytvořený pro správu a řízení kompletní agendy lidských zdrojů. Pro tento účel disponuje funkcemi a nástroji pro správu mezd, vzdělávání, náboru, benefitů a dalších aspektů práce s lidskými zdroji.

Jak vybrat HR systém?

Většina řešení na trhu nabízí stejné základní funkce a nástroje, liší se ale rozsahem doplňkových funkcí v závislosti na tom, pro jak velké organizace jsou navrženy. Vaše volba by tak měla být řízena především vlastními kritérii, nároky na systém a tím, jakou část personální agendy upřednostňujete.

Jak probíhá implementace HR systému?

Délka procesu závisí na několika faktorech – velikosti organizace, rozsáhlosti personálního systému, vašich očekávání aj. U jednodušších řešení se základní funkcionalitou může implementace proběhnout v řádu dnů. Naopak zavedení rozsáhlého HR software přizpůsobeného na míru může trvat i několik měsíců.

Je výhodnější samostatný HR software nebo ERP systém s HR funkcemi?

Na trhu se lze setkat jak se samostatnými personálními řešeními, tak i s HR moduly v rámci ERP systémů. První možnost je obvykle vhodnější v případě, že hledáte pouze HR software a pro jiné podnikové agendy používáte jiná řešení. S ERP systémem vybaveným personálními funkcemi získáte komplexní řešení, které kromě lidských zdrojů pokryje i řadu ostatních firemních procesů.

Jak vybrat dodavatele personálního informačního systému?

Kromě samotného softwaru byste měli věnovat pozornost i jeho dodavateli. Konkrétně se při výběru zaměřte na dostupnost technické podpory, možnosti integrace jiných systémů a zakázkových úprav, a míru zabezpečení. V neposlední řadě se ujistěte, že vytipovaní dodavatelé mají s oborem dostatečné zkušenosti a mohou poskytnout reference na ostatní zákazníky.

Reference

0

chybných výstupů v personální agendě

Přečíst

7

digitálně propojených středisek

Přečíst

1

systém na řízení celé firmy

Přečíst

1

řešení na prodej, sklady i účetnictví

Přečíst

99 %  

chybovosti firma odstranila po zavedení čteček

Přečíst

5,5  

milionů zpracovaných dokladů ročně

Přečíst

1500+    

jednoduše obsluhovaných skladových kójí

Přečíst
Kofola - malá
Central Group
Albatros - malá
Koh-i-noor

Chcete se dozvědět více?

Pomůžeme vám nalézt nejlepší řešení pro vás

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.